Gilosze, świadectwa

Wyników 1 - 20 z 52
00
00 GILOSZE
01
01 Gilosz niebieski z czerwonym paskiem A4 (szkoła podstawowa)
0,25 zł
01
01 Gilosz niebieski A4 (szkoła podstawowa)
0,25 zł
03
03 Gilosz żółty A4 (szkoła zawodowa oraz szkoła specjalna przysposabiająca do pracy, szkoła branżowa I stopnia)
0,28 zł
03
03 Gilosz żółty z czerwonym paskiem A4 (szkoła zawodowa oraz szkoła specjalna przyspasabiajaca do pracy, szkoła branżowa I stopnia)
0,31 zł
04
04 Gilosz różowy A4 (liceum ogólnokształcące)
0,28 zł
04
04 Gilosz różowy z czerwonym paskiem A4 (liceum ogólnokształcące)
0,31 zł
04
04 Gilosz różowy A3 (technikum)
0,55 zł
05
05 Gilosz różowy z czerwonym paskiem A3 (technikum)
0,60 zł
06
06 Gilosz brązowy A4 (szkoła pomaturalna i policealna)
0,40 zł
07
07 Gilosz zielony A4 - zaświadczenie o ukończeniu kursu
0,40 zł
08
08 Gilosz szary A4 - duplikaty
0,40 zł
01
01 ŚWIADECTWA SZKOLNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ
01 MEN I/1/1
01 Świadectwo promocyjne szkoły podstawowej dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży
0,31 zł
01 MEN I/3/1
01 Świadectwo promocyjne szkoły podstawowej dla uczniów klas IV,V, VII szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży
0,31 zł
01 MEN I/4-w/1
01 Świadectwo promocyjne szkoły podstawowej dla uczniów klas IV,V, VII szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży
0,36 zł
01 MEN I/5/1
01 Świadectwo promocyjne szkoły podstawowej dla uczniow klas VII oddziałów przysposobiających do pracy organizowanych w szkołach podst. dla dzieci i młodzieży
0,31 zł
01 MEN I/6/1
01 Świadectwo promocyjne szkoły podstawowej dla uczniów z niepełnosprawnosćią intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klas I-VII szkoły podstawowej
0,36 zł
01 MEN I/9-w/1
01 Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem dla dzieci i młodzieży oraz dla słuchaczy szkoły podstawowej dla dorosłych ze znakiem PRK II
0,36 zł
01 MEN-I/10/1
01 Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej dla uczniów oddziałów przysposabiających do pracy organizowanych w szkoła podstawowych dla dzieci i młodzieży ze znakiem PRK II
0,31 zł
Strona 1 z 3