Gilosze, świadectwa

Wyników 1 - 20 z 38
06
Gilosz brązowy A4 (szkoła pomaturalna i policealna)
0,30 zł
00
Gilosz niebieski A4 (szkoła podstawowa)
0,25 zł
00
Gilosz niebieski z czerwonym paskiem A4 (szkoła podstawowa)
0,30 zł
01
Gilosz pomarańczowy A4 (gimnazjum)
0,25 zł
01
Gilosz pomarańczowy z czerwonym paskiem A4 (gimnazjum)
0,25 zł
04
Gilosz różowy A3 (technikum)
0,46 zł
04
Gilosz różowy A4 (liceum ogólnokształcące)
0,25 zł
05
Gilosz różowy z czerwonym paskiem A3 (technikum)
0,50 zł
04
Gilosz różowy z czerwonym paskiem A4 (liceum ogólnokształcące)
0,29 zł
07
Gilosz zielony A4 - zaświadczenie o ukończeniu kursu
0,30 zł
03
Gilosz żółty A4 (szkoła zawodowa oraz szkoła specjalna przysposabiająca do pracy)
0,25 zł
03
Gilosz żółty z czerwonym paskiem A4 (szkoła zawodowa oraz szkoła specjalna przyspasabiajaca do pracy)
0,29 zł
MEN-I/19/2
Świadectwo promocyjne szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościa
0,30 zł
MEN-I/10/2
Świadectwo promocyjne dla uczniów klas I i II oddziałów przysposabiających do pracy organizowanych w gimnazjum dla dzieci i młodzieży
0,30 zł
MEN I/9 /2
Świadectwo promocyjne dla uczniów klasy I i II gimnazjum dla dzieci i młodzieży
0,30 zł
MEN-I/11/2
Świadectwo promocyjne dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczęszczających do klasy I i II gimnazjum
0,35 zł
MEN-I/21 a/2
Świadectwo promocyjne liceum ogólnokształcącego dla uczniów klas I i II liceum ogólnokształcącego dla młodzieży
0,30 zł
MEN I/1/2
Świadectwo promocyjne szkoły podstawowej dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży, w tym uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym
0,30 zł
MEN I/3 a/2
Świadectwo promocyjne szkoły podstawowej dla uczniów klas IV-VII szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży
0,30 zł
MEN I/4/2
Świadectwo promocyjne szkoły podstawowej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczęszczających do klasy IV-V szkoły podstawowej
0,30 zł
Strona 1 z 2