Gilosze, świadectwa

Wyników 1 - 20 z 52
00
00 GILOSZE
01
01 Gilosz niebieski A4 (szkoła podstawowa)
0,25 zł
01
01 Gilosz niebieski z czerwonym paskiem A4 (szkoła podstawowa)
0,25 zł
03
03 Gilosz żółty A4 (szkoła zawodowa oraz szkoła specjalna przysposabiająca do pracy, szkoła branżowa I stopnia)
0,28 zł
03
03 Gilosz żółty z czerwonym paskiem A4 (szkoła zawodowa oraz szkoła specjalna przyspasabiajaca do pracy, szkoła branżowa I stopnia)
0,31 zł
04
04 Gilosz różowy A3 (technikum)
0,55 zł
04
04 Gilosz różowy A4 (liceum ogólnokształcące)
0,28 zł
04
04 Gilosz różowy z czerwonym paskiem A4 (liceum ogólnokształcące)
0,31 zł
06
06 Gilosz brązowy A4 (szkoła pomaturalna i policealna)
0,40 zł
07
07 Gilosz zielony A4 - zaświadczenie o ukończeniu kursu
0,40 zł
08
08 Gilosz szary A4 - duplikaty
0,40 zł
01
01 ŚWIADECTWA SZKOLNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ
01 MEN I/1/1
01 Świadectwo promocyjne szkoły podstawowej dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży
0,31 zł
01 MEN I/3/1
01 Świadectwo promocyjne szkoły podstawowej dla uczniów klas IV,V, VII szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży
0,31 zł
01 MEN I/4-w/1
01 Świadectwo promocyjne szkoły podstawowej dla uczniów klas IV,V, VII szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży
0,36 zł
01 MEN I/5/1
01 Świadectwo promocyjne szkoły podstawowej dla uczniow klas VII oddziałów przysposobiających do pracy organizowanych w szkołach podst. dla dzieci i młodzieży
0,31 zł
01 MEN I/6/1
01 Świadectwo promocyjne szkoły podstawowej dla uczniów z niepełnosprawnosćią intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klas I-VII szkoły podstawowej
0,36 zł
01 MEN-I/10/1
01 Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej dla uczniów oddziałów przysposabiających do pracy organizowanych w szkoła podstawowych dla dzieci i młodzieży ze znakiem PRK II
0,31 zł
01 MEN-I/11/1
01 Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej dla uczniów z niepełnosprawnoscią intelektualną w stopniu umiarkowanym lub zancznym, uczęszczającym do szkoły podstawowej, ze znakiem PR
0,36 zł
01 MEN I/9-w/1
01 Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem dla dzieci i młodzieży oraz dla słuchaczy szkoły podstawowej dla dorosłych ze znakiem PRK II
0,36 zł
Strona 1 z 3